Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej serwis informacyjny
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 • DPS - STRONA GŁÓWNA
 • ZARZĄDZENIA I REGULAMINY
 • NABÓR
 • OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY
 • AKTY PRAWNE
 • KONTROLE
 • STATUS PRAWNY
 • KIEROWNICTWO
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 • MAJĄTEK
 • ELEK. SKRZYNKA PODAWCZA
 • INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
 • INSTRUKCJA BIP
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • KONTAKT
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • FINANSE
 • RAPORTY
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ   \  INSTRUKCJA BIP

    Instrukcja obsługi BIP

  Strona Podmiotowa BIP służy udostępnianiu informacji publicznej, której utworzenie, utrzymywanie i aktualizowanie zgodnie z ustawą należy do podmiotu zobowiązanego, którym jest w naszym przypadku Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej.

  Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm./ oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej /Dz.U. z 2007r. Nr 10, poz. 68 z późn.zm./.

  Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej zawiera:

  • logo BIP, które jest odsyłaczem do Strony Głównej BIP – www.bip.gov.pl (adres URL strony głównej umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona Główna BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami);
  • menu przedmiotowe znajdujące się w lewym panelu ekranu, podzielone na grupy tematyczne, w które są zestawione informacje publiczne  udostępnione w BIP;
  • pole publikacji treści, to środkowa część serwisu, służąca do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach (każda informacja publiczna, poza swoją treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć itp. posiada stopkę informacyjną, która określa: tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji; tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP; oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP; dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści; rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP);
  • w lewym panelu ekranu, oprócz menu przedmiotowego znajduje się Serwis, który zawiera:
   • rejestr zmian,
   • statystyki odwiedzin,
   • instrukcję obsługi,
   • redakcję BIP,
   • administrację stroną BIP
  • w prawym panelu ekranu znajduje się moduł wyszukujący, który umożliwia wyszukiwanie informacji opublikowanych w Biuletynie.
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2012-05-24
    opracował Beata Dąbrowska dnia 2012-05-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej DPS Nad Potokiem v1.0 góra