Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej serwis informacyjny
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 • DPS - STRONA GŁÓWNA
 • ZARZĄDZENIA I REGULAMINY
 • NABÓR
 • OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY
 • AKTY PRAWNE
 • KONTROLE
 • STATUS PRAWNY
 • KIEROWNICTWO
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 • MAJĄTEK
 • ELEK. SKRZYNKA PODAWCZA
 • INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
 • INSTRUKCJA BIP
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • KONTAKT
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • FINANSE
 • RAPORTY
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ   \  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Plan postępowań 2017r.

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r.


  Lista załączników
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r.
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2017-01-10
    opracował Hanna Borkowska dnia 2017-01-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    2/2016

  Postępowanie na dostawę pieczywa i ciasta wraz z transportem na I półrocze 2017r. w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 ustawy p.z.p.


  Lista załączników
  1. Informacja
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2016-12-02
    opracował Hanna Borkowska dnia 2016-12-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    1/2016

  Postępowanie na dostawę mięsa i wędlin wraz z transportem w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 ustawy p.z.p.


  Lista załączników
  1. Informacja
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2016-12-02
    opracował Hanna Borkowska dnia 2016-11-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    4/2016

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  "Dostawę mleka i przetworów mlecznych wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88".


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie mleko - 2017
  2. SIWZ - mleko i przetwory mleczne na 2017
  3. Zał. nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  4. Zał. nr 2 oświadczenie o warunkach zdrowotnych i żywienia
  5. Zał. nr 3 oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy - podstawy wykluczenia
  6. Zał. nr 4 oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy - warunki udziału
  7. Zał. nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  8. Zał. nr 6 druk ofertowy - mleko I-VI 2017
  9. Zał. nr 7 umowa dostawy - projekt na 2017
  10. Zał. nr 8 oświadczenie Wykonawcy
  11. Informacja
  12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2016-11-28
    opracował Hanna Borkowska dnia 2016-11-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    3/2016

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  "Dostawę warzyw i owoców wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88"


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie warzywa 2017
  2. SIWZ warzywa i owoce na 2017
  3. Zał. nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  4. Zał. nr 2 oświadczenie o warunkach zdrowotnych i żywienia
  5. Zał. nr 3 oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy - przesłanki wykluczenia z postępowania
  6. Zał. nr 4 oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy - warunki udziału w postępowaniu
  7. Zał. nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
  8. Zał. nr 6 druk ofertowy 2017
  9. Zał. nr 7 projekt umowy 2017
  10. Zał. nr 8 oświadczenie wykonawcy
  11. Informacja
  12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2016-11-25
    opracował Hanna Borkowska dnia 2016-11-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    1/2016

  Zaproszenie do składania ofert w trybie bezprzetargowym na dostawę ryb wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. A. Struga 88 (art. 4 p. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. tj. Dz.U z 2015r. poz. 2164).


  Lista załączników
  1. DPS zaproszenie - ryby 2016
  2. Formularz ofertowy - ryby 2016
  3. Umowa ryby 2016 - projekt
  4. Ryby - zawiadomienie o złożonych ofertach
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2016-02-12
    opracował Hanna Borkowska dnia 2016-02-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    5/2015

  Rozstrzygnięcie postępowania na "Sukcesywną dostawę pieczywa i ciasta wraz z transportem" dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88,

  przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.).


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2015-12-10
    opracował Hanna Borkowska dnia 2015-12-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    1/2015

  Rozstrzygnięcie postępowania na "Sukcesywną dostawę wędlin wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88"

  przeprowadzonego w trybie przetargu zapytania o cenę na podstawie art. 69 i 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.).


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2015-11-25
    opracował Hanna Borkowska dnia 2015-11-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    4/2015

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  "Sukcesywną dostawę warzyw i owoców wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 w roku 2016".


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie warzywa, owoce 2016
  2. Warzywa, owoce na 2016r. SIWZ
  3. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp
  4. Zał. Nr 2 oświadczenie z art. 24 pzp
  5. Zał. Nr 3 oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ
  6. Zał. Nr 4 projekt umowy na 2016
  7. Zał. Nr 5 druk ofertowy
  8. Zał. Nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  9. Zał. Nr 7 do SIWZ
  10. Zał. Nr 8
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2015-11-23
    opracował Hanna Borkowska dnia 2015-11-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    3/2015

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  "Sukcesywną dostawę mleka i przetworów mlecznych wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88"


  Lista załączników
  1. Mleko SIWZ na 2016
  2. Ogłoszenie mleko 2016
  3. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp
  4. Zał. Nr 2 oświadczenie z art. 24 pzp
  5. Zał. Nr 3 oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ
  6. Zał. Nr 4 umowa dostawy projekt na 2016
  7. Zał. Nr 5 druk ofertowy
  8. Zał. Nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  9. Zał. Nr 7 do SIWZ
  10. Zał. Nr 8
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2015-11-19
    opracował Hanna Borkowska dnia 2015-11-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    2/2015

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  "Sukcesywną dostawę mięsa wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88".


  Lista załączników
  1. MIęso SIWZ
  2. Ogłoszenie mięso 2016
  3. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp
  4. Zał. Nr 2 oświadczenie z art. 24 pzp
  5. Zał. Nr 3 oświadczenie o zapoznaniu z SIWZ (2016)
  6. Zał. Nr 4 umowa dostawy projekt na 2016
  7. Zał. Nr 5 Druk ofertowy mięso 2016
  8. Zał. Nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2016
  9. Zał. Nr 7 do SIWZ
  10. Zał. Nr 8
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2015-11-18
    opracował Hanna Borkowska dnia 2015-11-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    5/2014

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Sukcesywną dostawę pieczywa i ciasta wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 w roku 2015.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie pieczywo 2015r.
  2. Pieczywo i ciasto na 2015 r. SIWZ
  3. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp
  4. Zał. Nr 2 oświadczenie z art. 24 pzp
  5. Zał. Nr 3 oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ
  6. Zał. Nr 4 umowa dostawy projekt na 2015r.
  7. Zał. Nr 5 druk ofertowy pieczywo i ciasta
  8. Zał. Nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  9. Zał. Nr 7 do SIWZ
  10. Zał. Nr 8
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2014-12-01
    opracował Hanna Borkowska dnia 2014-12-01
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    4/2014

  Rozstrzygnięcie postępowania na "Dostawę wędlin wraz z transportem"

  pzeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstwie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych /t.j.: Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm./.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2014-11-27
    opracował Hanna Borkowska dnia 2014-11-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    3/2014

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Sukcesywną dostawę mleka i przetworów mlecznych wraz z transportem dla Domu POmocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu ul. Struga 88 w roku 2015. 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie mleko 2015
  2. Mleko SIWZ
  3. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp
  4. Zał. nr 2 oświadczenie z art. 24 pzp
  5. Zał. Nr 3 oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ
  6. Zał. Nr 4 umowa dostawy projekt na 2015r.
  7. Zał. Nr 5 druk ofertowy
  8. Zał. Nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  9. Zał. Nr 7 do SIWZ
  10. Zał. Nr 8
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2014-11-25
    opracował Hanna Borkowska dnia 2014-11-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    2/2014

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Sukcesywną dostawę warzyw i owoców wraz z tarnsportem w roku 2015 dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie - warzywa, owoce 2015r.
  2. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp
  3. Zał. Nr 2 oświadczenie z art. 24 pzp
  4. Zał. Nr 3 oświadczenie o zapoznaniu z SIWZ
  5. Zał. Nr 4 projekt umowy 2015
  6. Zał. Nr 5 druk ofertowy
  7. Zał. Nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  8. Zał. Nr 7 do SIWZ
  9. Zał. Nr 8
  10. Warzywa, owoce 2015 SIWZ
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty.
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2014-11-20
    opracował Hanna Borkowska dnia 2014-11-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    1/2014

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Zakup z dostawą mięsa dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88.  Lista załączników
  1. Ogłoszenie Mięso na 2015r.
  2. Mięso SIWZ
  3. Zał. Nr 1 Oświadczenie z art. 22 pzp
  4. Zał. Nr 2 Oświadczenie z art. 24 pzp
  5. Zał. Nr 3 Oświadczenie o zapoznaniu z SIWZ
  6. Zał. Nr 4 Umowa dostawy projekt na 2015r.
  7. Zał. Nr 5 Druk ofertowy
  8. Zał. Nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  9. Zał. Nr 7 do SIWZ
  10. Zał. Nr 8
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2014-11-14
    opracował Hanna Borkowska dnia 2014-11-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    6/2013

  Rozstrzygnięcie postępowania na „Dostawę  wędlin wraz z transportem”

  przeprowadzonego  w trybie przetargu zapytania o cenę na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm. ).


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2013-12-04
    opracował Hanna Borkowska dnia 2013-12-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    5/2013

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Zakup z dostawą pieczywa i ciasta dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie pieczywo, ciasto na 2014r.
  2. Pieczywo, ciasto na 2014r. SIWZ
  3. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp
  4. Zał. Nr 2 oświadczenie z art. 24 pzp
  5. Zał. Nr 3 oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ
  6. Zał. Nr 4 umowa dostawy projekt
  7. Zał. Nr 5 druk ofertowy
  8. Zał. Nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  9. Zał. Nr 7 do SIWZ
  10. Zał. Nr 8
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2013-11-22
    opracował Hanna Borkowska dnia 2013-11-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    4/2013

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Zakup z dostawą warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie warzywa, owoce 2014r.
  2. Warzywa, owoce na 2014r. SIWZ
  3. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp
  4. Zał. Nr 2 oświadczenie z art. 24 pzp
  5. Zał. Nr 3 oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ
  6. Zał. Nr 4 umowa dostawy projekt
  7. Zał. Nr 5 druk ofertowy
  8. Zał. Nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  9. Zał. Nr 7 do SIWZ
  10. Zał. Nr 8
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2013-11-18
    opracował Hanna Borkowska dnia 2013-11-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    3/2013

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Zakup z dostawą mleka i przetworów mlecznych dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie mleko na 2014
  2. Mleko na 2014 SIWZ
  3. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp
  4. Zał. Nr 2 oświadczenie z art. 24 pzp
  5. Zał. Nr 3 oświadczenie o zapoznaniu z SIWZ
  6. Zał. Nr 4 umowa dostawy projekt
  7. Zał. Nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  8. Zał. Nr 7 do SIWZ
  9. Zał. Nr 8
  10. Zał. Nr 5 druk ofertowy
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2013-11-12
    opracował Hanna Borkowska dnia 2013-11-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    2/2013

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Zakup z dostawą mięsa dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie mięso na 2014r.
  2. Mięso SIWZ
  3. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp
  4. Zał. Nr 2 oświadczenie z art. 24 pzp 2013
  5. Zał. Nr 3 oświadczenie o zapoznaniu z SIWZ (2013)
  6. Zał. Nr 4 umowa dostawy projekt
  7. Zał. Nr 5 Druk ofertowy mięso
  8. Zał. Nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Mięso 2014r.
  9. Zał. Nr 7 do SIWZ
  10. Zał. Nr 8 2013r.
  11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2013-11-07
    opracował Hanna Borkowska dnia 2013-11-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    04/2012

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Zakup z dostawą pieczywa i ciasta dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie pieczywo 2013
  2. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp.
  3. Zał. Nr 2 oświadczenie z art. 24 pzp.
  4. Zał. Nr 3 - oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ
  5. Zał. Nr 4 - umowa dostawy 2013
  6. Zał. Nr 5 - druk ofertowy na pieczywo i ciasto 2013
  7. Zał. Nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2013
  8. Zał. Nr 7 - oświadczenie o warunkach dostawy
  9. Pieczywo i ciasto SIWZ 2013
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2012-11-21
    opracował Hanna Borkowska dnia 2012-11-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    03/2012

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Zakup z dostawą mleka i przetworów mlecznych dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie mleko 2013
  2. Mleko SIWZ 2013
  3. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp.
  4. Zał. Nr 2 oświadczenie z art. 24 pzp.
  5. Zał. Nr 3 oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ 2013
  6. Zał. Nr 4 - umowa dostawy 2013
  7. Zał. Nr 5 - druk ofertowy na 2013
  8. Zał. Nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2013
  9. Zał. Nr 7 oświadczenie o warunkach dostawy
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2012-11-19
    opracował Hanna Borkowska dnia 2012-11-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    02/2012

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Zakup z dostawą warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie warzywa, owoce 2013
  2. SIWZ warzywa i owoce na 2013r.
  3. Zał. Nr 1 oświadczenie z art. 22 pzp.
  4. Zał. Nr 2 oświadczenie z art 24 pzp.
  5. Zał. Nr 3 oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ
  6. Zał. Nr 4 umowa dostawy warzywa, owoce 2013
  7. Zał. Nr 5 druk ofertowy warzywa, owoce
  8. Zał. Nr 6 opis przedmiotu zamówienia
  9. Zał. Nr 7 oświadczenie o warunkach dostawy
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  11. Zawiadomienie 28.11.2012r.
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2012-11-15
    opracował Hanna Borkowska dnia 2012-11-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    01/2012

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

  Zakup z dostawą mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88.


  Lista załączników
  1. Mięso, wędliny SIWZ_2012
  2. Ogłoszenie mięso
  3. Zał. Nr 1 Oświadczenie z art. 22 pzp
  4. Zał. nr 2 Oświadczenie z art. 24 pzp.
  5. Zał. Nr 3 Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ_2012
  6. Zał. Nr 4 Umowa dostawy 151_2012
  7. Zał. Nr 5 Druk ofertowy 2012
  8. Zał. Nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2012
  9. Zał. Nr 7 Oświadczenie o warunkach dostawy
  10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2012-11-12
    opracował Hanna Borkowska dnia 2012-11-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej DPS Nad Potokiem v1.0 góra