Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej serwis informacyjny
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 • DPS - STRONA GŁÓWNA
 • ZARZĄDZENIA I REGULAMINY
 • NABÓR
 • OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY
 • AKTY PRAWNE
 • KONTROLE
 • STATUS PRAWNY
 • KIEROWNICTWO
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 • MAJĄTEK
 • ELEK. SKRZYNKA PODAWCZA
 • INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
 • INSTRUKCJA BIP
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • KONTAKT
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • FINANSE
 • RAPORTY
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ   \  STATUS PRAWNY

    Podstawy prawne

  Decyzja Wojewody Mazowieckiego zezwalająca Gminie Miasta Radomia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, przy ul. A. Struga 88 w Radomiu dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych, na czas nieokreślony oraz wpis Domu pod poz. nr 34 w Rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego.

  Statut Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88.

  Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej.


  Lista załączników
  1. Decyzja Nr 13/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.11.2008r.
  2. Uchwała Nr 363/2008 Rady Miejskiej z dnia 07.07.2008r. w sprawie nadania Domowi Pomocy Społecznej
  3. Decyzja Nr 860/2012 Wojewody Mazowieckiego z dn. 22.05.2012r.
  4. Zarządzenie Nr 85/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dn. 13.01.2015r. w sprawie Regulaminu Organizacy
  5. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radom
  6. Zarządzenie Nr 1523/2016 Prezydenta Miasta Radomia w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
  7. Uchwała Nr 475/2017 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2012-06-04
    opracował Bogdan Krzyżanowski dnia 2012-01-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Status prawny

  Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej jest samorządową jednostką budżetową Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu, działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

  1.     statutu
  2.     regulaminu organizacyjnego
  3.     ustawy o pomocy społecznej
  4.     rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej
  5.     ustawy o finansach publicznych

  Przeznaczenie domu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych.

    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2012-04-18
    opracował Beata Dąbrowska dnia 2012-01-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej DPS Nad Potokiem v1.0 góra