Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej serwis informacyjny
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 • DPS - STRONA GŁÓWNA
 • ZARZĄDZENIA I REGULAMINY
 • NABÓR
 • OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY
 • AKTY PRAWNE
 • KONTROLE
 • STATUS PRAWNY
 • KIEROWNICTWO
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 • MAJĄTEK
 • ELEK. SKRZYNKA PODAWCZA
 • INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
 • INSTRUKCJA BIP
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • KONTAKT
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • FINANSE
 • RAPORTY
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ   \  AKTY PRAWNE

    Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dn. 09.03.2016r. obowiązujący w Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88. od dnia 23.03.2016r.


  Lista załączników
  1. Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora DPS Nad Potokiem
  2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2016 Dyrektora DPS Nad Potokiem
  3. Załączniki do Regulaminu ZFŚS od nr 1 do nr 7
  4. Załączniki do Regulaminu ZFŚS od nr 8 do nr 13
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2016-03-23
    opracował Beata Dąbrowska dnia 2016-03-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Akty prawne

  Pełny tekst aktów prawnych do pobrania na stronie www.isip.sejm.gov.pl.

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362/.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej /Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 964/.
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./.
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./.
  5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./.  
    udostępnił Beata Dąbrowska dnia 2012-08-28
    opracował Beata Dąbrowska dnia 2012-02-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej DPS Nad Potokiem v1.0 góra