Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej serwis informacyjny
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 • DPS - STRONA GŁÓWNA
 • ZARZĄDZENIA I REGULAMINY
 • NABÓR
 • OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY
 • AKTY PRAWNE
 • KONTROLE
 • STATUS PRAWNY
 • KIEROWNICTWO
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 • MAJĄTEK
 • ELEK. SKRZYNKA PODAWCZA
 • INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
 • INSTRUKCJA BIP
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • KONTAKT
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • FINANSE
 • RAPORTY
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ   \  MAJĄTEK

    Majątek

  Majątek  użytkowany przez dom jest mieniem Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu i obejmuje nieruchomości wraz z koniecznym do prowadzenia działalności statutowej wyposażeniem.

  Nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej obejmują: grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: 210/6, 210/7, 210/8, 210/10 o łącznej powierzchni 11.725 m2 oraz usytuowane na nich budynki: administracyjno-biurowy, budynek główny, budynek mieszkalny oddziału IV, budynek mieszkalny oddziału V, budynek garażowy oraz budynek warsztatów. Wartość księgowa brutto nieruchomości wraz z wyposażeniem wynosi na dzień 31.12.2011r. 10.058.459,26 zł.

    udostępnił Bogdan Krzyżanowski dnia 2012-01-24
    opracował Bogdan Krzyżanowski dnia 2012-01-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej DPS Nad Potokiem v1.0 góra